„Rubens“ – arteteterapeutická a seberozvojová skupina – téma Tělo

27.03.2024 17:00 - 20:00

Díky arteterapii posílíte svůj sebeobraz a s ním i svou schopnost vztahovat se k druhým lidem. Získáte náhled na zdroje případné psychické nepohody. A navíc se Vám s námi bude líbit.

V navazující skupině se věnujeme TĚLU . Zabýváme se významem těla v rodině, principem jinové a jangové polarity. Využíváme tzv. focusing, tj. učíme se zachytit pociťovaný smysl a najít pro něj metaforu. Záměrem je být spolu v lehkosti a radosti, nemuset o sobě nic objevit a vítat, když „náhodou“ něco objevíme.

ARTETERAPEUTICKÉ A SEBEROZVOJOVÉ SKUPINY
Společně malujeme a povídáme si…

Sedíme v kruhu, povídáme si a malujeme. Témata k malování volíme tak, aby se dotýkala lidské životní zkušenosti; tak jak dokážeme, zachycujeme své představy o mytologických příbězích, pohádkách a pranostikách. Obrázky jsou projektivním materiálem, který symbolickým způsobem popisuje náš příběh. S jejich pomocí si vyprávíme o svém propojení se světem, očišťujeme ho a oživujeme. V průběhu několika setkání se obvykle vytvoří tzv. bezpečný prostor, který je sám o sobě léčivý.

Délka trvání: 6 setkání po 3 hodinách

Frekvence setkávání: jedenkrát za dva týdny

Registrace: artekruhy.com

Sdílejte událost

Pinterest