„Reynek“ – arteteterapeutická skupina – téma Matka

11.04.2024 17:00 - 20:00

Díky arteterapii posílíte svůj sebeobraz a s ním i svou schopnost vztahovat se k druhým lidem. Získáte náhled na zdroje případné psychické nepohody. A navíc se Vám s námi bude líbit.

Další kurz přináší téma MATKA. My všichni se rodíme s potřebou být sami sebou, být osvobozeni od nadvlády vnitřních i vnějších autorit. Chceme v životě jednat nezávisle na vůli (vnitřních) rodičů a zároveň zůstat nablízku. Toužíme po spojení a zároveň se mu vzpíráme. Obrázky umožňují vhledy do míst, kterých není možné dotknout se rozumem. Tady už lítáme vysoko a sem tam je vzduch řídký. Můžeme se odvážit i proto, že kruh, jehož jsme součástí, nás bezpečně drží.

ARTETERAPEUTICKÉ A SEBEROZVOJOVÉ SKUPINY
Společně malujeme a povídáme si…

Sedíme v kruhu, povídáme si a malujeme. Témata k malování volíme tak, aby se dotýkala lidské životní zkušenosti; tak jak dokážeme, zachycujeme své představy o mytologických příbězích, pohádkách a pranostikách. Obrázky jsou projektivním materiálem, který symbolickým způsobem popisuje náš příběh. S jejich pomocí si vyprávíme o svém propojení se světem, očišťujeme ho a oživujeme. V průběhu několika setkání se obvykle vytvoří tzv. bezpečný prostor, který je sám o sobě léčivý.

Délka trvání: 6 setkání po 3 hodinách

Frekvence setkávání: jedenkrát za dva týdny

Registrace: artekruhy.com

Sdílejte událost

Pinterest