Kompas vzdělávání

10.11.2023 09:00 - 18:00

Konference Kompas vzdělávání přináší pohledy na aktuální trendy a témata v oblasti vzdělávání, odborné teoretické i praktické příspěvky a příklady dobré praxe. Program konference je určen vedení škol a pedagogům ZŠ a SŠ.

Konference se skládá ze dvou programových bloků. Dopolední blok je určen tématům odboru školství Jihočeského kraje a Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity. Odpolední blok se bude věnovat kreativnímu učení a spolupráci škol s umělci a kulturními institucemi.

Více informací na webu Budějovice 2028 – EHMK

Sdílejte událost

Pinterest