Jak naučit žáky myslet a učit se

20.09.2022 07:00 - 15:30

Jednodenní zážitkový seminář, který účastníky nechá nahlédnout do programu Reuvena Feuersteina Instrumentální obohacení, a přiblíží myšlenky strukturální kognitivní modifikovatelnosti a zprostředkovaného učení.

Co Vás čeká?
Jednodenní (osmihodinový) zážitkový seminář, který Vás nechá nahlédnout do programu Feuersteinova instrumentálního obohacová-ní a umožní mj. zažít myšlenky a postupy zprostředkovaného učení.

Co seminář přináší?
Inspiraci pro školní či poradenskou práci (pro teoretické zakotvení a zdůvodnění postupů v rámci školní i poradenské psychologie) a sou-časně je nabídkou metody, kterou mohou účastníci dále studovat a která má široké využití ve výchovně-vzdělávacím procesu (využívají ji desítky základních škol a dalších výchovně-vzdělávacích institucí).
Co je to Feuersteinovo instrumentální obohacování?
Jedná se o ucelený systém instrumentů (pracovních listů), které rozvíjí řešitelovy poznávací funkce a jeho schopnost projít učením v souvislostech. Metoda přináší umění vytvořit si vlastní strategii úko-lu, upevňuje sebedůvěru, odstraňuje z práce impulzivitu a strach z chyby. Rozvíjí vyjadřování a respektování jiného názoru a pomůže lépe se orientovat ve vlastním životě. Program posiluje kompetence a odstraňuje negativní sebepojetí. Motto této metody je: „Nechte mě chvilku…, já si to rozmyslím“.
Metoda představuje strukturovaný a komplexní materiál, který lze použít jako nástroj pro náplň nápravných či intervenčních postupů a plánů.

KDY: 20. 9. 2022
KDE:
Riegrova 51
POŘADATEL:
Autorizované tréninkové centrum metod profesora Reuvena Feursteina
VSTUPENKY: www.atc-feierstein.cz

Sdílejte událost

Pinterest