Pravidla soutěže na facebookové stránce Riegrova 51

Pořadatel soutěže:
Telura a.s.
IČ: 281 13 969
DIČ: CZ28113969
Sídlo: Riegrova 1756/51, 370 01 České Budějovice
E-mail: info@riegrova51.cz
Webové stránky: www.riegrova51.cz

Společnost zapsaná v OR u KS v Č. Budějovicích v oddílu B, vložce č. 1875.
(dále jen „Pořadatel“)

Osoby oprávněné zúčastnit se soutěže:
Soutěže se mohou zúčastnit pouze osoby starší 18 let trvale žijící v Česku.

Trvání soutěže:
Soutěž probíhá v termínu zveřejněném v soutěžním postu.

Podmínky účasti:
Aby byl soutěžící zapojen do soutěže, musí ve stanoveném termínu splnit dvě podmínky:
1) Dát LIKE soutěžnímu postu.
2) Zveřejnit komentář u soutěžního postu odpovídající tématu a podmínkám zveřejněným
v soutěžním postu.

Výhry a převzetí výhry:
Výherce se určí způsobem definovaným v soutěžním postu ze všech soutěžících, kteří splnili
podmínky. V případě více správných odpovědí bude výherce vylosován.
Výhra v soutěži je uvedená v soutěžním postu. Výherce kontaktuje pořadatel soukromou
zprávou nejpozději do jednoho týdne od ukončení soutěže. Předání výhry proběhne dle domluvy
pořadatele s výhercem. Pokud se oslovený výherce do jednoho týdne od odeslání zprávy o výhře
neozve, ztrácí na výhru nárok.

Závěr:
Soutěž probíhá na sociální síti Facebook, přičemž se vylučuje jakákoliv souvislost se značkou
Facebook. Facebook není pořadatelem této soutěže. Tato soutěž není žádným způsobem
sponzorována, podporována ani spravována společností Facebook a nijak s ní nesouvisí a platí zde
kompletní osvobození od závazků každého z účastníků.