Riegrova 51 – zábava, společenské akce, byznys i poradenství » Kalendář akcí » Jak připravit případovou konferenci – úvod do problematiky

Jak připravit případovou konferenci – úvod do problematiky

 
 

17. dubna 2018 - 08:00

 
 

Komu je kurz určen? 

Kurz Jak připravit případovou konferenci – úvod do problematiky je určen zejména pro pracovníky sociálně-právní ochrany dětí obecních úřadů obce s rozšířenou působností, ale i dalších institucí s pověřením k výkonu  SPOD. Cílem je seznámit účastníky s případovými konferencemi jako s nástrojem sociálně-právní ochrany dětí, s důrazem na význam přípravy samotné konference. Obsahem kurzu bude definice pojmu případové konference, vymezení rolí jednotlivých aktérů, představení průběhu konference a podrobný popis úkonů nutných ke kvalitní přípravě případové konference. Kromě teoretických poznatků bude součástí kurzu i sdílení zkušeností účastníků s případovými konferencemi v praxi a nácvik některých činností prováděných při přípravě konferencí. 

Pořádáme jak otevřené kurzy, tak i kurzy „na klíč“ pro uzavřené skupiny“.

Obsah kurzu: 

Absolvent kurzu se seznámí s případovou konferencí jako nástrojem sociálně-právní ochrany dětí. Má přehled o významu přípravy konference pro její úspěšný průběh a zná činnosti, které jsou nutnou součástí této přípravy. Vyzkouší si jednání s účastníkem konference, seznámí se s kazuistikami reálných konferencí.
 

Cena: 

1200,- Kč/osoba 


Uzávěrka přihlášek je 14 dní před konáním kurzu.
 

Veškeré dlší informace o lektorech, přihláškách a metodách najdete na webu PREVENT 

 

 

© 2019 CHCIWWWSTRANKY.CZ

 
DfK Group Kůl práce