Riegrova 51 – zábava, společenské akce, byznys i poradenství » V R51 najdete » Služby v sociální oblasti a poradenství

Služby v sociální oblasti a poradenství

20130918LEDAX (163)
 

Pomoc u nás najdete i v tíživé životní situaci. Své sídlo v Riegrově 51 má řada poraden a sociálních služeb, u kterých jistě najdete radu a podporu.

 

 

 

 

 

Ledax / Terénní sociální služby pro seniory     

Naším posláním je péče o seniory, dlouhodobě nemocné nebo zdravotně postižené.
Naším cílem je, aby díky naší pomoci při každodenních činnostech zůstali naši uživatelé maximálně soběstační,
aby mohli co nejdéle zůstat ve své domácnosti a aby si nadále udržovali kontakt se společností a svými blízkými.

Více informací na www.ledax.cz

 

Občanská poradna při Jihočeské rozvojové o.p.s.  

Občanská poradna poskytuje pomoc klientům lépe se orientovat ve svých právech a povinnostech. Tuto podporu nabízí každému člověku, který je v nepříznivé sociální situaci nebo mu taková situace hrozí a neví jakým způsobem tuto situaci řešit.Snaží se o samostatnost a nezávislost klienta při hledání i vlastním řešení jeho situace

Více informací na www.obcanskeporadenstvi.cz

 

Mediační centrum Dohoda    

Mediace je specifická forma pomoci v rodinných a občanskoprávních sporech mimosoudní cestou.
Mediace je určena všem, kteří jsou v konfliktu či sporu a chtěli by danou situaci řešit efektivně a předejít tak zdlouhavému soudnímu řízení. Dále je určena těm, kteří potřebují uzavřít dohodu s někým kdo je jim blízký, a právě z tohoto důvodu nechtějí řešit věc soudní cestou.

více informací na www.mc-dohoda.cz

 

RODINA poradenství pro rodiny a služby pro pěstouny 

Poradenské centrum RODINA nabízí poradenství pro rodiny v oblasti majetkových, osobních a dalších práv. Dále nabízí služby pěstounským rodinám na základě pověření krajským úřadem v jihočeském kraji k sociálně- právní ochraně dětí.

Cílem centra je posilovat role pěstouna komplexní nabídkou služeb, které zvyšují jeho sebevědomí, jistotu a kompetence, poskytují informace, rady, pomoc a podporu, které vedou k naplňování potřeb dítěte/dětí a posílení rodiny jako celku.

více informací na www.rodina.cz

Bílý kruh bezpečí     

Bílý kruh bezpečí poskytuje odbornou, bezplatnou a diskrétní pomoc obětem a svědkům trestných činů.
"Přijeli k nám domů poté, co byli zavražděni naši nejbližší. Jejich podpora a pomoc byly taktní a vysoce profesionální. Nevíme, jak bychom to bez nich všechno zvládli."

Více informací na www.bilykruhbezpeci.cz

 

Poradna Eva       

Poradna Eva nabízí své služby  ženám a dívkám, které se nacházejí  z nejrůznějších důvodů ve složité životní situaci a cítí, že potřebují radu, pomoc a podporu. Sociální poradenství je poskytováno ambulantně.

Více inforamcí na www.dchcb.cz

 

Prevalco      

Občanské sdružení PREVALCO, o.s. se věnuje prevenci, léčbě a doléčování závislosti na alkoholu.
Poradenská, konzultační a informační činnost pro klienty i jejich rodinné příslušníky, partnery, spolupracovníky, spolužáky...
Individuální a skupinové ambulantní poradenství. Poradenství je anonymní.

Více inforamcí na www.prevalco.cz

 

Psychologické poradenství Mgr. Lucie Fenclová

Psychologická podpora a konzultace při zvažování životních změn, při zvládání náročných životních situací, krizová intervence, poradenství týkající se Vaší práce. Vše samozřejmě s veškerou profesní etikou – základem je mlčenlivost psycholožky.

Více informací na www.psycholog-cb.cz

 
 

© 2018 CHCIWWWSTRANKY.CZ

 
DfK Group Kůl práce